Механи, предлагащи традиционна българска кухня в автентичен битов стил в София

 1. product

  Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

  „Тендър системс“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002 - 2.097 - 2048 по проект Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
  Договорът е по процедура №BG16RFOP002 - 2.097 в подкрепа на МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 съфинансирана от ЕС чрез европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на ликвидност на българските малки и средни предприятия и запазване на работните места.
  Обща стойност: 12 539,90 лв.
  Проекта стартира на 31.03.2021г. и е за 3 месеца.
 2. product

  МАВИК ООД BG-RRP-3.005-1206-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

  МАВИК ООД успешно защити проект по процедура „Решения в областта на информационните
  и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ от
  Националния план за възстановяване и устойчивост.
  Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на
  икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни
  и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация
  на малките и средните предприятия (МСП).
  Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на
  МАВИК ООД чрез закупуване (и внедряване) на Система за управление на ресурсите (ERP
  система) в компанията,
  Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия
  потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, бързина, ефективност и
  цифровизация на всички бизнес процеси на МАВИК ООД.
  Общата стойност на проекта е 20 000.00 лева, изцяло по линия на Европейския съюз –
  NextGenerationEU.